Teplovodní kotel POWERHEAT ENERNOX

Palivo: Olej
Výkony od 35 kW do 116 kW
Účinnost: > 93%

Jak funguje?

Při každém vytápění se do ovzduší vypouští mnoho škodlivin, jako jsou oxidy dusíku (NOx) a oxid uhličitý (CO2). Jejich neustále se zvyšující koncentrace vede ke zhoršení klimatu na Zemi.

Konstrukce kompaktního kotle ENERNOX se dvěma paralelními spalovacími komorami vychází právě z potřeby snížit množství NOx v ovzduší na minimum. Geometrie spalovacích komor je přesně upravena dle kapacity každého kotle a nízké zatížení spalovacího prostoru společně s kontrolovaným hořením vede k nízko emisnímu spalování a k vyšší účinnosti kotle. Ověřený poměr průměr/délka spalovací komory a snížený tlak uvnitř zajišťují bezpečné fungování splňující legislativní požadavky pro nízké emise NOx.

Konstrukce

Ocelový kotel tří tahový, nízko emisní. Izolace Kotle značky POWERHEAT ENERNOX jsou opatřeny 80 mm silnou izolační vrstvou aluminiové skelné vaty. Izolaci najdete rovněž na dveřích kotle a okolo spalovací komory, aby se minimalizovaly tepelné ztráty. Snadná údržba Dveře kotle ENERNOX se dají otvírat doprava či doleva, což umožňuje snadný přístup pro čištění spalovací komory. Dveře jsou vybaveny kontrolním otvorem pro vizuální inspekci plamene během hoření.

Výhody

  • Nízké tepelné zatížení spalovací komory
  • Tři průchodové stupně odvodu spalin
  • Nízké emisní hodnoty
  • Účinnost >93%
  • Tichý chod
  • Rychlá investiční návratnost díky velmi úspornému provoz

Ovládací panel

Kotle Enernox se dodávají s ovládacím panelem EN 1, který je vybaven všemi potřebnými funkcemi. Disponuje hlavním spínačem, pojistným termostatem, termostatem kotle, termostatem pro vodní čerpadlo, teploměrem a světelnou provozní kontrolkou. V případě potřeby je možné doinstalovat veškeré automatizace moderního kotlového zařízení pro automatický provoz a úsporu energie.