POWERHEAT HEAVY

HOŘÁK NA TOPNÝ OLEJ POWERHEAT HEAVY 50 – 255 KW
Hořáky POWERHEAT HEAVY jsou vybaveny předehřevem paliva a jsou proto určeny ke spalování těžkého topného oleje TTO-L, rostlinných olejů, použitých motorových olejů, pyrolyzních kapalin a dalších paliv s vysokou teplotou vznícení a vysokou viskozitou. Jsou však použitelné i pro spalování klasického LTO. Umožňuje spalování vyjetého oleje. Hořáky jsou plně automatické a díky vysokonapěťovému zapalování se mohou spínat dle pokynů termostatu nebo časového spínače. Na rozdíl od naprosté většiny jiných výrobků jsou schopny spalovat i vyjetý motorový olej bez nutnosti čistit lamely hořáku. Výkony hořáků řady HEAVY se pohybují od 50 do 255 kW. Použitelné jsou jak pro průmyslové objekty a činžovní domy, tak pro rodinné domky.

 Nerezová nádrž na olej s plovákem k hlídání horní hladiny oleje a automatickému doplňování paliva do předehřívací nádrže.

 Řídící jednotka LOA 24 byla firmou SIEMENS vyvinuta speciálně pro řízení tohoto typu spalovacího zařízení.

 Součástí dodávky hořáku je i kvalitní podávací zubové čerpadlo paliva, které je schopno dlouhodobě čerpat kapaliny o viskozitě 2 – 200 cSt do teplot 120 °C. Čerpadlo je umístěno na ose ventilátoru a je proto poháněno spolu s ním. Vzhledem k továrnímu nastavení na 25 bar je schopno podávat i vyjetý olej. Spálením 5 litrů oleje za hodinu lze generovat tepelný výkon cca 55 kW/h. Čerpadlo je poháněno hřídelí motoru ventilátoru, a proto nemůže dojít k náhodnému spuštění čerpání oleje do hořáku, který není v chodu. Čerpadlo je vybaveno filtrem pevných částic do hrubosti 300 µ.

 Kontrolka chodu zařízení.

 Záchytná nádobka na případný přetečený olej s pojistným plovákem proti přetečení z nádržky.

 Motor ventilátoru sekundárního vzduchu.

 Pojistka termostatu CAEM chrání před přehřátím paliva.

 Hořák typu HEAVY je osazen standardním 7-pinovým konektorem kompatibilním prakticky se všemi kotli a jejich řídícími jednotkami prodávanými v ČR.

 Tělo hořáku je odlito z litiny a jeho životnost je proto prakticky  neomezená.

 Termostat umožňující nastavení optimální a dostatečné teploty předehřevu paliva, např. vyjetý olej potřebuje ohřát na 90 °C, aby dosáhl požadované viskozity nezbytné k dokonalému rozprášení paliva.

BEZOBSLUŽNÝ PROVOZ

Hořáky řady POWERHEAT HEAVY slouží ke spalování prakticky všech druhů rostlinných a minerálních olejů v kotlích k tomuto speciálnímu účelu konstruovaných. V mnoha případech lze hořáky použít i pro osazení do teplovodních kotlů na LTO a to především tam, kde je dostatečný prostor /délka/ spalovací komory.

Tyto hořáky mají dvacetiletou tradici a je proto možno se na ně spolehnout i v nepřetržitě pracujících průmyslových provozech až do výkonu 255 kW na jeden hořák.

Hořáky typu HEAVY jsou použitelné do většiny kotlů původně určených pro spalování ELTO nebo tuhých paliv. V některých případech (u kotlů na ELTO) však může docházet ke zhoršení efektivity spalování, a to z důvodu malé spalovací komory, popřípadě malých průchodů na odvod spalin.

Chcete-li se případným problémům s jistotou vyhnout a preferujete jednoduchost, pořiďte si i teplovodní kotel typu POWERHEAT.

.