TECHNICKÉ PARAMETRY A CENY 2019

Bezobslužný provoz

Používání upotřebeného (např. vyjetého) oleje s sebou nese negativa, která se nevyplácí podceňovat:

  1. Kvalita použitého oleje je kolísavá a větší příměsi vody mohou bránit kvalitnímu spalování a způsobovat poruchy při zapalování.
  2. Spalování vyjetého oleje bez dodržení poměrně složitých legislativních podmínek vede k porušení hned několika zákonů: Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a v neposlední řadě zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. Nedodržení těchto zákonů může vést k vysokým pokutám nejenom pro toho, kdo vyjetý olej nepovoleně spaluje, ale i pro toho, kdo jej neoprávněné osobě poskytl.
  3. V případě, že se do odpadního oleje dostane hořlavina 1. třídy, hrozí nebezpečí výbuchu, a to i při nepatrné koncentraci takového paliva.

Chcete se dozvědět více? Napište nám!